Ffisiotherapi
Eryri
Physiotherapy

Yn hybu eich iechyd a'ch lles.

Gofal Ffisio profiadol. Caernarfon, Bangor, Gwynedd a Gogledd Cymru.

Triniaeth ar gyfer

Poen cefn a gwddf

Anafiadau gor-ddefnydd, aciwt a hir dymor

Anafiadau chwaraeon

Chwiplash

Poen cymalau a chyhyrau

Poen cronig

Poen ysgwydd

Poen nerf

Arthritis

Penelin golffiwr a thenis

Stiffrwydd cymalau a chyhyrau

Gwasanaeth

Electrotherapi

Therapi ymarfer

Mobileiddio

Tylino chwaraeon / therapiwtig

Aciwbigo

Technegau egni cyhyrol

Tapio chwaraeon / therapiwtig

Addysg a strategaethau i reoli poen, adferiad ac atal anafiadau

Cost asesiad

Bydd asesiad cynhwysfawr a thrylwyr yn cael ei berfformio i ddiagnosio cyn sefydlu cynllun triniaeth bwrpasol i hybu gwellhad ac adferiad amserol. Cost yr asesiad cychwynnol yw £40 a bydd yn cymryd rhwng 30-60 munud. Bydd triniaeth yn gynwysedig ar yr ymweliad cyntaf.

Cost triniaeth

Bydd triniaeth hanner awr yn costio £35, a thriniaeth awr yn costio £60.

Gwern Dafydd

  • BSc Hons Ffisiotherapi
  • MCSP a MHCPC
  • BSc Hons Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
  • Hyfforddwr CrossFit Lefel 1


Cysylltu

Cysylltwch â ni am ymholiadau, gwybodaeth bellach neu i drefnu apwyntiad.